Groen licht voor Zonnepark Revelhorst

De gemeente meldt vandaag dat er groen licht is voor een groot zonnepark op de Revelhorst. Tot vorige week bestond de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Er is geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Lokale en goedkopere groene stroom voor Zutphen Met de realisatie van het zonnepark wordt het mogelijk voor inwoners van Zutphen om lokale energie in te kopen die duurzaam is opgewekt. Via Zutphen Energie, de lokale energie coöperatie, profiteren inwoners mee van 6 miljoen kilowattuur die het park gaat opbrengen. Naar verwachting start de aanleg van het park nog dit jaar en is het zonnepark in 2020 operationeel. Wethouder Harry Matser: “Dit is een volgende belangrijke stap in het realiseren van het zonnepark. Er ligt een mooi plan dat op doordachte wijze wordt ingepast in het gebied. Zo komt er bijvoorbeeld beplanting met soorten die helpen om de insectenpopulatie op peil te houden. Dit is een heel goede ontwikkeling voor Zutphen, die ons gaat helpen in de grote uitdaging die de energietransitie met zich meebrengt.”

Het bericht Groen licht voor Zonnepark Revelhorst verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

Werkzaamheden Verlengde Ooyerhoekseweg op 24 en 25 juni

Op 24 en 25 juni worden onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd op de Verlengde Ooyerhoekseweg. In de bijlage tref je een kaartje aan van het gebied waar gewerkt wordt. De weg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer en verkeersregelaars zullen bezoekers voor aanliggende panden begeleiden. Een en ander wordt momenteel  uitgewerkt in een omleidingsplan, de bereikbaarheid van de hulpdiensten blijft gegarandeerd. Weersinvloeden kunnen van invloed zijn op de uitvoeringsduur van de werkzaamheden.

Download hier de tekening.

Het bericht Werkzaamheden Verlengde Ooyerhoekseweg op 24 en 25 juni verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

26 juni: Innovatieontbijt

Ecovat sluit in het Innovatieontbijt op woensdag 26 juni het kwartaal over energieopslag af. Energieopslag zorgt ervoor dat we flexibel met onze energie om kunnen gaan. Ecovat biedt een totaaloplossing voor lokale levering van warmte en koude. Het Ecovat systeem slaat duurzaam opgewekte energie op tot wel 6 maanden.

Ecovaten zijn thermohydraulische energieopslagsystemen, gigantische ondergrondse thermoskannen met bijbehorende warmtecollectoren en warmteopwekkers, compleet met hydraulische transportleidingen en regelsoftware. In tijden van wind- en zonneoverschot wordt het water verwarmd; bij koude verwarm je je huis ermee. 

Het innovatieontbijt vindt plaats op woensdag 26 juni van 7.30 tot 09.00 uur bij het Cleantech Center in Zutphen. De kosten zijn 10 euro per persoon.

Het bericht 26 juni: Innovatieontbijt verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

3 juli: Smartcafé in Nunspeet

Op 3 juli, van 15.30 tot 18.00 uur, staat het volgende Smartcafé gepland. Dit keer zijn we te gast in Rookoven.com te Nunspeet. Dit keer is thema mensgerichte technologie. Je kunt er ook bij zijn. Meld je aan!

We horen het zo vaak: technologie gaat razendsnel en kost banen. Het eerste is waar, het tweede lang niet altijd. Bovendien blijft een belangrijke reden om te kiezen voor technologische innovatie onderbelicht: verhoging van de arbeidsproductiviteit.

Over een hogere arbeidsproductiviteit en technologie die banen schept en ons werk ondersteunt gaat het Smartcafé van 4 juni in Nunspeet. Aan tafel zitten onder meer: AWL TechniekTwinsense360 en Gibas Automation. Deze bedrijven worden geïnterviewd door innovatiemakelaar Marieke op de Weegh over de kansen van mensgerichte technologie.

Innovatie een must

De vergrijzing slaat toe en het aantal jongeren dat op de arbeidsmarkt verschijnt neemt af. Er zijn straks te weinig ‘handjes’. Daar komt bij dat in veel West-Europese landen de regels en rechten arbeid relatief duur maken. Als we desondanks concurrerend willen blijven op de wereldmarkt is verhoging van de arbeidsproductiviteit de enige oplossing en dat betekent automatiseren en robotiseren. Technologische innovatie is voor heel veel bedrijven dus een must, de maakindustrie voorop.

Nieuwe functies

Door de inzet van technologie worden functies niet alleen overbodig. Er komen ook nieuwe functies bij, maar technologie helpt evenzeer om het werk gemakkelijker te maken. Zo kan de inzet van augmented reality het inwerken van nieuwe mensen aan de productielijn aanzienlijk bekorten. Daarnaast zorgt de VR-bril er voor dat mensen werk kunnen uitvoeren, zonder daarvoor de vereiste competenties te hebben. Op die manier worden nieuwe arbeidskrachten ontsloten, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In gesprek

Over de zojuist genoemde kansen van mensgerichte technologische gaat Marieke op de Weegh met de vier bedrijven in gesprek. Daarnaast spreken we hierover veel uitvoeriger met de deelnemers in de zaal en enkele aanwezige experts. Dat kan ook goed, omdat er geen permanente filmopnamen meer worden gemaakt, zoals bij de eerdere Smartcafés wel het geval was. Na afloop kunnen de aanwezigen onder het genot van een drankje en een hapje met de experts verder praten.

Het bericht 3 juli: Smartcafé in Nunspeet verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

Gemeente maakt ontwerpbestemmmingsplan aansluiting Revelhorst IV op N314 bekend

Voor het “buitengebied Zuid & West aansluiting Revelhorst IV op N314” maakt de gemeente Zutphen het ontwerpbestemmingsplan bekend. Een goede ontsluiting is nodig voor een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein. Tot en met donderdag 4 juli ligt het ontwerpbestemmingsplan samen met de oplegnotitie vormvrije milieubeoordeling ontsluitingsweg Revelhorst IV ter inzage. Ga naar voor
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-121945.html meer informatie.

Het bericht Gemeente maakt ontwerpbestemmmingsplan aansluiting Revelhorst IV op N314 bekend verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.