Verslag algemene vergadering op 11 juni

Het verslag van de gecombineerde algemene vergadering van Parkmanagement Zutphen en Bedrijvenkring Zutphen (op 11 juni 2019 in de Burgerzaal) staat online op de website van Parkmanagement Zutphen. Daarin vind je ook de link naar de presentatie over cybercriminaliteit:...

Uitkomst gezondheidsonderzoek Eefde-West

Volgens het GGD kankerclusteronderzoek is in Eefde het aantal mensen met kanker met een mogelijke relatie met omgevingsfactoren uit industrie niet hoger dan het landelijk gemiddelde. Wat opvalt in het onderzoek is een iets hoger cijfer voor borstkanker. Van...

Cleantech Regio zet files op de kaart

Cleantech Regio zet files op de kaart

Hoe blijft de regio bereikbaar? De Cleantech Regio hoort graag goede ideeën en lanceert daarom komende week de campagne ‘A50 een plek om bij stil te staan’. Met een karakteristieke caravan worden op onder meer carpoolplekken en parkeerplaatsen meningen opgehaald over...

Let op: factuur in je brievenbus

Let op: factuur in je brievenbus

Zoals we al aankondigden op de ALV (11 juni) kun je eerdaags de factuur voor de contributie verwachten. Deze zijn per post verstuurd. Check dus de brievenbus/je postbus. Wil je ervoor zorgen dat de factuur deze maand wordt betaald? De contributie is 100 euro per jaar....

World Press Photo 2019 in Zutphen

World Press Photo 2019 in Zutphen

12 juli tot en met 4 augustus in de Walburgiskerk World Press Photo 19, de nieuwste editie van de internationale fototentoonstelling, komt naar Zutphen! Het is de vijfde keer dat de beste visuele journalistiek van het voorbije jaar in de Walburgiskerk in Zutphen te...

Groen licht voor Zonnepark Revelhorst

Groen licht voor Zonnepark Revelhorst

De gemeente meldt vandaag dat er groen licht is voor een groot zonnepark op de Revelhorst. Tot vorige week bestond de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Er is geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Lokale en...

3 juli: Smartcafé in Nunspeet

3 juli: Smartcafé in Nunspeet

Op 3 juli, van 15.30 tot 18.00 uur, staat het volgende Smartcafé gepland. Dit keer zijn we te gast in Rookoven.com te Nunspeet. Dit keer is thema mensgerichte technologie. Je kunt er ook bij zijn. Meld je aan! Aanmelden en meer informatie We horen het zo vaak:...

26 juni: Innovatieontbijt

Ecovat sluit in het Innovatieontbijt op woensdag 26 juni het kwartaal over energieopslag af. Energieopslag zorgt ervoor dat we flexibel met onze energie om kunnen gaan. Ecovat biedt een totaaloplossing voor lokale levering van warmte en koude. Het Ecovat systeem slaat...

Slimme A50 – praat mee op 19 juni

Slimme A50 – praat mee op 19 juni

De Cleantech Regio organiseert een werksessie Slimme A50. Steeds vaker hebben we op de A50 te maken met files. Storend voor het verkeer, economie en milieu. Dit is op 19 juni van 8.00 tot 10.30 uur bij Van der Valk in Apeldoorn. Klik op de button voor de uitnodiging:...

Heb je je informatieplicht op orde?

Heb je je informatieplicht op orde?

Per 1 juli gaat de Informatieplicht Energiebesparing in. Als je meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas aan energie verbruikt, ben je verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar of minder terugverdienen. Je moet je daarvoor registreren...

Jaarfeest op 12 september

Jaarfeest op 12 september

Op donderdag 12 september houden we ons jaarfeest! De feestcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen. Het programma en de uitnodiging volgen laten, maar blok deze dag (vanaf een uur of vier) alvast in je agenda, zodat je er bij kunt zijn!

11 juni: Algemene Ledenvergadering

11 juni: Algemene Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering op dinsdag 11 juni in de Burgerzaal met als thema Cybercriminaliteit. Deze bijeenkomst wordt gecombineerd met de jaarvergadering van Parkmanagement Zutphen. Na het officiële deel staat de barbecue (De Ruif) aan. Informatie over het programma...

Raadsleden bezoeken havens Zutphen

Raadsleden bezoeken havens Zutphen

Om de opgestelde Havenvisie meer “kracht” te geven bezochten Zutphense raadsleden op 11 mei op uitnodiging van enkele stakeholders de Zutphense havens Voor ons als ondernemers ligt de prioriteit bij de Industriehaven. In een goed gevulde “huiskamer” van Rouwmaat kreeg...

RCT Gelderland publiceert jaarschrift 2018

RCT Gelderland publiceert jaarschrift 2018

Nieuwe tijden, nieuwe kansen Meer dan duizend samenwerkingen kwamen in de periode 2016 tot 2018 tot stand dankzij de ondersteuning van RCT Gelderland (RCT staat voor Regionaal Centrum voor Technologie) en er werden meer dan 3.100 ondernemers bereikt. Hiermee was een...

Uitnodiging GelreWerkt voor 27 mei

Uitnodiging GelreWerkt voor 27 mei

GelreWerkt!, het werkbedrijf van de gemeente Zutphen, nodigt je uit voor 27 mei. Onderstaande tekst komt uit hun uitnodiging: Op maandag 27 mei openen wij onze deuren voor de Zutphense ondernemers en werkgevers. Wij stellen ons voor en willen graag het gesprek met u...

Zonnepark op de Revelhorst

Om de energietransitie te realiseren, is het nodig energie duurzaam op te wekken. Een van de duurzame energievormen is zonne-energie. Het initiatief is ontstaan om ten zuiden van de N314 en de Lansinkweg een zonnepark te realiseren. Dit park wordt 7 ha. groot en zal 6...

Tussenbericht GGD onderzoek Eefde-West

Van de gemeente ontvingen we een tussenrapportage over het kankerclusteronderzoek dat de GGD in opdracht van de gemeenten Zutphen en Lochem uitvoert. Ook lees je in deze brief over andere onderwerpen die tijdens de informatie avond van 5 februari in Het Hart in Eefde...

24 april: Innovatieontbijt

Architect Thomas Rau en sloper Arend van de Beek van Lagemaat Sloopwerken spraken bij de 4PM ‘Material Matters’ in een overvolle Broodfabriek over circulariteit in de bouw. Op het gebied van circulariteit in de bouw staat onze regio niet stil. De bijeenkomst met...

Verlegging N345

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een vergunning verleend voor het onttrekken en lozen van grondwater en de daarvoor te verrichtten handelingen in het watersysteem. De werkzaamheden vinden plaats ten behoeve van het verleggen van de N345 te Zutphen, waarbij aan zowel...