Social Return eenvoudiger voor bedrijven

Overheden in Gelderland en Overijssel gaan dezelfde regels gebruiken voor Social Return. Hierdoor wordt het voor bedrijven een stuk eenvoudiger om aan de voorwaarden te voldoen en kunnen ze meer mensen helpen die moeilijk aan werk komen.

“Bedrijven willen vaak wel, maar het wordt ze nodeloos ingewikkeld gemaakt met verschillende regels. Hoe eenvoudiger het is voor bedrijven, hoe meer mensen we kunnen helpen”, aldus voorzitter VNO-NCW Midden Marcel Hielkema.

Social Return On Investment

Social Return wordt al ruim tien jaar door verschillende overheden en semioverheden in Nederland toegepast. Bedrijven die een opdracht krijgen van een overheid verrichten een sociale tegenprestatie, bijvoorbeeld door een bepaald percentage mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Overheden mogen zelf beslissen hoe ze deze Social Return vragen. De eisen, doelgroepen en waardering verschillen daarom veel onderling. Bedrijven vragen al een tijd om het gelijktrekken van de regels.

Eén beleid in Oost Nederland

In Oost-Nederland kiezen verschillende overheden daarom nu voor een zelfde proces en waardering. “We hebben onze verschillende werkwijzen naast elkaar gelegd en aan de hand hiervan een gezamenlijke werkwijze opgesteld. Zo weet de ondernemer waar hij aan toe is, of je nu zaken doet met de provincie Overijssel, provincie Gelderland, of een van de andere partners in het gebied. Dat is wel zo duidelijk. Zo werken we samen met ondernemers aan een arbeidsmarkt waar iedereen mee doet”, aldus gedeputeerde Jan Markink.

Ondertekenen Convenant 2 oktober

Om de afspraak te bekrachtigen ondertekenden vertegenwoordigers het Convenant Social Return Oost Nederland. Namens Zutphen tekende wethouder Laura Werger. Vijfenvijftig gemeenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Gelderland en Overijssel doen mee aan het convenant.

Het bericht Social Return eenvoudiger voor bedrijven verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

26 september: Verzilver je dak

Is je dak geschikt voor zonnepanelen? De provincie Gelderland heeft nu een interessant aanbod: https://www.gelderland.nl/verzilveruwdak. Op 26 september kun je hierover informatie krijgen bij een bijeenkomst in het Pakhuis.

De Provincie Gelderland biedtje op haar kosten een ter zake deskundig en onafhankelijk adviseur aan die je kan helpen je dak te gebruiken om schone energie op te wekken met behulp van zonnepanelen. Veel daken in Zutphen zijn nog onbenut voor zonnepanelen terwijl dit voor de duurzame gedacht én je portemonnee een gemiste kans kan zijn.

De adviseur bespreekt de mogelijkheden met je en kan de zogenaamde SDE+ subsidie (benodigd voor de installatie) namens jou aanvragen:

  • dit advies verplicht je tot niets
  • kost je ook niets
  • geeft je wel inzicht in de (on)mogelijkheden voor je dak
  • en j bent verzekerd van een aanvraag voor de benodigde SDE+ subsidie voor de zonne-installatie

Ben je geïnteresseerd of wil je eerst meer weten, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  • contact opnemen met voor deze regio door de Provincie geselecteerde adviseur DOOR-advies: Remco Janssen via r.janssen@dooradvies.nl of via 06 25 03 23 63
  • op 26 september om 16.30 uur bent je welkom in het Pakhuis waar je meer informatie kunt verkrijgen of in gesprek kunt met de adviseur. Indien je voor die tijd je aanmelding verstuurd (met het adres van het dak), kan de adviseur al wat vooronderzoek doen voor jouw specifieke situatie.

Het bericht 26 september: Verzilver je dak verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

4PM-lezing: Duurzame kernenergie

Thorium dient zich aan als alternatief voor uranium als brandstof in kerncentrales. Het is veiliger, zorgt voor minder radioactief afval en van CO2-uitstoot is net als bij uranium geen sprake. Nederland loopt voorop met het onderzoek. Gaat het element in de nabije toekomst een rol spelen in onze energievoorziening? Jan Leen Kloosterman (hoogleraar kernreactorfysica aan de TU Delft) gaat tijdens “4PM” op vrijdag 27 september in op de principes van kernsplijting als energiebron.  De lezing is van 16.00 tot 17.30 uur in de Broodfabriek van Pakhuis Noorderhaven in Zutphen. Deelname is gratis, aanmelden verplicht: www.cleantechcenter.nl.


Het bericht 4PM-lezing: Duurzame kernenergie verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

Contributie 2019

Op 1 juli kondigden we aan dat de factuur voor de contributie van dit jaar binnen enkele dag op de mat zou vallen. De meeste leden hebben die factuur inderdaad gevonden, want het merendeel is netjes op tijd betaald. Heb je nog niet betaald, doe dat dan zo snel mogelijk. Aan het eind van deze week versturen we betalingsherinneringen.

Heb je geen factuur gezien? Misschien beschikt het secretariaat dan niet over de juiste adresgegevens van je bedrijf. Neem dan z.s.m. contact op met info@bedrijvenkringzutphen.nl.

Het bericht Contributie 2019 verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

Subsidie voor duurzame mobiliteit

Medewerkers van het programma Slim en Schoon Reizen van Cleantech Regio willen ondernemers op de Mars informeren over subsidieregelingen voor duurzame mobiliteit. Ze zijn op maandag 23 september op het de Mars en bezoeken bedrijven tussen 10.00 en 13.00 uur.

Want “om de aantrekkelijkheid van de regio én jullie bedrijventerrein hoog te houden, is het wel van belang om óók aan te haken. Niets doen is allang geen optie meer. Maar hoe pak je die
ontwikkelingen op? Waar begin je?” schrijven ze in hun brief.

Tijdens hun bezoek informeren ze je hoe je als werkgever stappen kunt zetten richting duurzaam reizen, hoe je je medewerkers daarin meeneemt en voor welke subsidies je in aanmerking komt. Ze beloven ook nog een leuke verrassing mee te nemen.

Heb je interesse, laat dan weten hoe laat de afspraak te je het beste schikt: slimschoonreizen@cleantechregio.nl.

Het bericht Subsidie voor duurzame mobiliteit verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.