21 februari: Startup Demoday

Zes startups op het gebied van duurzaamheid en circulariteit sluiten volgende week ons Startup Accelerator Programma af. Benieuwd naar hun ideeën? Kom donderdag 21 februari om 16:00 uur naar de Startup Demoday waar de startups hun bedrijf pitchen. 

Meer informatie: https://www.cleantechcenter.nl/evenementen/startup-demoday/

Het bericht 21 februari: Startup Demoday verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

GGD doet onderzoek in Eefde-West

GGD Noord- en Oost-Gelderland gaat onderzoek doen in Eefde-West. Het gaat om een kankerclusteronderzoek. Aanleiding zijn de zorgen van inwoners over het aantal gevallen van kanker in Eefde-West. Zij vragen zich af of dit te maken heeft met de uitstoot van bedrijven op bedrijventerrein De Mars. Deze zorgen uitten de inwoners bij de GGD en bij de gemeenten Lochem en Zutphen. Beide gemeenten geven daarom opdracht voor het onderzoek.

Inwoners van Eefde-West zijn tijdens een bijeenkomst op 5 februari geïnformeerd over het onderzoek.

Het gebied ligt ten westen van de spoorlijn Zutphen-Deventer, ten noorden van het Twentekanaal en ten zuiden van de Eefdese Enkweg en het verlengde hiervan. Met het uitvoeren van het kankerclusteronderzoek geven beide gemeenten aan de zorgen van inwoners in Eefde-West serieus te nemen. Voor het onderzoek maakt de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-
Gelderland) gebruik van de landelijke richtlijn, zoals ontwikkeld door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).Start en inhoud onderzoek

Start en inhoud onderzoek

Het kankerclusteronderzoek start op 5 februari en zoomt in op milieu, gezondheid en of er mogelijk een relatie is. Het gezondheidskundige deel bestaat uit een verkennend onderzoek naar het aantal gevallen en de soorten kanker die in Eefde-West voorkomen en of kanker daar meer voorkomt dan op andere plaatsen in Nederland. Het milieukundige deel bestaat uit een verkennend onderzoek naar de uitstoot van een aantal bedrijven op De Mars. Dit wordt gedaan op basis van de informatie die beschikbaar is van de vergunningverlening. Het gaat hier om informatie zoals wat een bedrijf mag uitstoten volgens de vergunning. Tijdens de inwonersbijeenkomst heeft de Zutphense wethouder Annelies de Jonge toegezegd dat we daarnaast ook metingen gaan laten uitvoeren naar wat de bedrijven daadwerkelijk uitstoten en of dit binnen de norm van de verleende vergunningen blijft. Dit geldt voor de bedrijven die deel uitmaken van het GGD-onderzoek.

Communicatie Eefde-West

Met het onderzoek focussen de gemeenten Lochem en Zutphen op de zorgen van inwoners en Dorpsraad Eefde. Beide gemeenten realiseren zich dat er in het gebied ook andere plannen en ontwikkelingen spelen, die reden tot zorgen geven. Op initiatief van de dorpsraad is in 2016 een gebiedsvisie Eefde-West opgesteld. Op dit moment overleggen dorpsraad, vertegenwoordigers van de inwoners van Eefde-West en de beide gemeenten om het overleg beter vorm te geven. Het gaat hierbij om de relaties tussen de ontwikkelingen en de manier van communiceren tussen de partijen.

Resultaten en vervolg

Als inwoners van Eefde-West vragen hebben over het onderzoek, kunnen zij bellen naar de GGD, (088) 443 30 00. De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting voor de zomer van 2019 bekend. Op grond van de resultaten bekijken beide colleges of vervolgstappen nodig zijn en welke dat dan zouden moeten zijn. De colleges informeren de inwoners van Eefde-West hierover.

Download hier de onderzoeksopzet:

Het bericht GGD doet onderzoek in Eefde-West verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

Circulaire Economie Dag

Ontmoet Belgische, Nederlandse, Duitse en regionale bedrijven en onderwijsinstellingen op het gebied van circulaire economie. Op 14 maart, tijdens de European Neigboring Countries Circular Economy Day, kun je je regionale en internationale netwerik vergroten. Op deze dag bezoekt een delegatie van Duitse bedrijven uit het Ruhrgebied en een groep Waalse bedrijven de Cleantech Regio en de regio Arnhem en Nijmegen in Gelderland. Er is volop gelegenheid tot bedrijfsmatchmaking op het gebied van circulariteit en recycling. Deze dag is bij uitstek interessant voor bedrijven die zich bezighouden met sloop- en bouwafval, plastic, organisch afval, valorisatie van batterijen, en afvalscheiding.

Het definitieve programma wordt in februari bekendgemaakt aan de deelnemers. Het voorlopige programma:

  • 09:00u – 10.00u: Opening en introductie. Locatie: Zwitsal terrein Apeldoorn.
  • 10:00u – 12.00u: Workshops en matchmaking.
  • 12:00u – 13.00u: Netwerklunch
  • 13.00u – 14.00u: Bedrijfsbezoek eerste 3D-betongeprinte gebouw van Europa (onder voorbehoud)
  • 14:00u – 15:00u: Bus naar Arnhem en Nijmegen
  • 14:00u – 16:00u: Bedrijfsbezoek en workshop Save Plastics
  • 16:00u – 18:00u: Campustour Industriepark Kleefse Waard
  • 18:00u – 19.00u: Afsluitende netwerkborrel

Aanmelden

Meld je aan. Let op, geef daarbij aan bij welke dagdelen je aanwezig wilt zijn.

Het bericht Circulaire Economie Dag verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

Innovatieontbijt op 20 februari

Dick van der Woude, directeur van Warmteplan in Brummen, schuift aan bij het innovatieontbijt op 20 februari om te vertellen over duurzaam innovatiemateriaal. Dit is vanaf 07.30 uur in het Cleantech Center. Deelname kost 15 euro per persoon.

Meer informatie en aanmelden: klik hier.

Het bericht Innovatieontbijt op 20 februari verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

Uitnodiging BusinessEvent

3PL Logistics houdt op 14 februari een businessevent. Johannes van Raalte nodigt alle leden van Bedrijvenkring Zutphen van harte uit.

Hij laat je meekijken in een flexibele logistieke wereld. De focus ligt op het regionale netwerk en onderlinge samenwerking. Dagvoorzitter Marlies Claasen ondervraagt inspirerende podiumgasten (o.a. burgemeester van gemeente Zutphen Annemieke Vermeulen,  Evert-Jan Eijerkamp en Adwin Ploeger) en daagt ze uit. Zij delen hun kennis, visie en ervaringen… Een dynamisch programma in een 46.000 m2 grote logistieke omgeving.

Meld je hier aan: https://3plogistics.nl/nl/inschrijfformulier/

Meer informatie? Download de uitnodiging hier.

Het bericht Uitnodiging BusinessEvent verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.