Bedrijventerreinen

De Mars

De Mars (netto ruim 130 hectare) dateert uit de jaren dertig en is daarmee het oudste Zutphense bedrijventerrein. Het gebied ten noorden van de spoorlijn kent een rijke historie, een boeiend heden en een kansrijke toekomst. Op tal van plekken op De Mars zijn of worden nieuwe ontwikkelingen in gang gezet, die een belangrijke impuls geven aan de uitstraling en functie van het bedrijventerrein. Een belangrijk deel van de bedrijfsactiviteiten bestaat uit industrie, groothandel en detailhandel. In 2004 is gestart met de revitalisering van de Mars. Er is een speciale website met meer informatie over dit project: www.mars-zutphen.nl

De plannen voor het ontwikkelingsgebied Noorderhaven op De Mars zijn ook te bekijken op de site Ruimtelijke Plannen van de overheid.

De Stoven

In de jaren zeventig is De Stoven ontwikkeld en uitgegeven. Dit bedrijventerrein (circa 6 hectare) aan de Laan naar Eme is kleinschaliger qua omvang en samenstelling. Behalve aan een aantal dienstverleners biedt het terrein vooral ruimte aan autobedrijven.

Lage Weide

De Lage Weide is een gemengd bedrijventerrein in Warnsveld. Het is een goed bereikbaar, kleinschalig terrein.

De Revelhorst

De Revelhorst is het jongste bedrijventerrein gelegen aan de N314 en N318, de zuidelijke entree van de stad. Gedurende de jaren negentig zijn de eerste twee fasen van het terrein op de markt gekomen (18 hectare). De uitgifte van bedrijfsgrond op Revelhorst III is in 2001 begonnen en eind 2011 ging Revelhorst IV in verkoop. Ondertussen heeft zich al een groot aantal bedrijven gevestigd op het nieuwste bedrijventerrein van Zutphen.

De Lage Weide in Warnsveld

De Lage Weide

De Lage Weide is een gemengd bedrijventerrein in Warnsveld. Het is een goed bereikbaar, kleinschalig terrein.

Overzichtsfoto bedrijventerrein de Mars in Zutphen

De Mars

Op bedrijventerrein De Mars (130 hectare) zijn diverse ontwikkelingen gaande die het bedrijventerrein een flinke impuls geven.

De Revelhorst

De Revelhorst is het jongste bedrijventerrein van Zutphen. Op dit terrein ten zuiden van de stad is nog direct uitgeefbare grond beschikbaar.

De Stoven

Bedrijventerrein De Stoven (6 hectare) aan de Laan naar Eme is kleinschalig met vooral autobedrijven en dienstverleners.