Het college van B&W heeft het voornemen om de reclamebelasting voor kleine ondernemers van het industriegebied in Zutphen te verlagen en legt dit op 13 februari voor aan de gemeenteraad. Een van de speerpunten voor de stad is het stimuleren van een goed ondernemersklimaat. Uit gesprekken met ondernemers kwam naar voren dat deze kleine ondernemers onevenredig zwaar aangeslagen worden wanneer hun pand een hoge WOZ-waarde heeft. Daarom heeft de gemeente in overleg met deze ondernemers besloten om te komen tot een andere schaalverdeling van de WOZ waardeklasse met bijbehorende lagere tarieven.

Reclamebelasting

De inkomsten uit de reclamebelasting worden beheerd door HIZ, een ondernemersfonds dat meewerkt aan het stimuleren van een goed ondernemersklimaat. Zo worden de kosten voor de beveiliging van het hele terrein betaald uit de inkomsten reclamebelasting. Het uitgangspunt is dat alle ondernemers hiervan profiteren. Het tarief van de belasting wordt bepaald aan de hand van de WOZ waarde van het ondernemerspand. Door een andere schaalverdeling in de waardeklasse van de panden te maken, komen veel kleine ondernemers in een lager tarief. Hiermee wil de gemeente tegemoet komen aan de ondernemers die met de oorspronkelijke schaalverdeling in een hoog tarief waren ingedeeld.
Dit voorstel leidt tot een lagere opbrengst van de reclamebelasting. Om dit tekort op te vangen is het college van B&W van plan om het resterende deel van 75.000 euro te dekken ten laste van het Focustraject. De verlaging van de reclamebelasting draagt bij aan een goed ondernemersklimaat.