Terug naar Keurmerk Veilig Ondernemen

Veiligheidsanalyse/nulmeting

De veiligheidsanalyse kan gebruikt worden als basis voor het activiteitenplan. De analyse bestaat uit een korte beschrijving van het gebied. Wat is het voor een gebied, waar ligt het precies (voeg ter verduidelijking bijvoorbeeld een plattegrond toe), etc. Het grootste deel van de analyse bestaat uit een beschrijving van de huidige veiligheidssituatie in het gebied. Om een goed beeld te krijgen van de veiligheidssituatie kan gebruik gemaakt worden van:

  • Schets van het gebied
  • Bronnenonderzoek
  • Interactieve workshop
  • Schouw
  • Analyse van het beleidskader

KVO | Voordelen | Samenwerkingsverband | Veiligheidsanalyse/Nulmeting | Activiteitenplan | Communicatie | Certificaat