Terug naar Keurmerk Veilig Ondernemen

Samenwerkingsverband

Het Keurmerk Veilig Ondernemen gaat uit van een krachtig samenwerkingsverband. Dit betekent dat de partijen gemeenschappelijk resultaat gerichte doelstellingen formuleren waarop ze elkaar gaan afrekenen. Iedere partij voor zich formuleert haar inspanningsverplichting. Het is dus wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Een goed samenwerkingsverband is de basis voor succes. In een aantal politieregio’s zijn Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing (RPC’s) actief. Bij de invoering van KVO-projecten kunnen de RPC’s een belangrijke rol spelen op het gebied van informeren en adviseren.

KVO | Voordelen | Samenwerkingsverband | Veiligheidsanalyse/Nulmeting | Activiteitenplan | Communicatie | Certificaat