Terug naar Keurmerk Veilig Ondernemen

Certificatie

Er zijn twee certificatie-instellingen: Kiwa Certificatie en Keuringen en DASS Certificatie. Wanneer het samenwerkingsverband en het activiteitenplan is vastgelegd volgens het handboek kan het certificaat worden aangevraagd. Op basis van een grondige en onafhankelijke toelatingsaudit beoordelen de certificatie-instellingen of de aanvraag voor een certificaat kan worden gehonoreerd. De procedure werkt als volgt:

  • Indienen aanvraag;
  • Indienen activiteitenplan en de daarbij behorende documenten;
  • Audit door de certificerende instanties (locatie bezoek, documenten onderzoek en audit met ondernemers en overheid);
  • Schrijven auditverslag;
  • Bijstelling activiteitenplan (indien nodig);
  • Certificatie door de certificerende instanties.

KVO | Voordelen | Samenwerkingsverband | Veiligheidsanalyse/Nulmeting | Activiteitenplan | Communicatie | Certificaat