Terug naar Keurmerk Veilig Ondernemen

Activiteitenplan

Doel van het keurmerk is om bedrijventerreinen en winkelgebieden als geheel veilig te maken. Het activiteitenplan beschrijft de organisatorische en fysieke maatregelen die hiervoor getroffen moeten worden. De uitkomst van de veiligheidsanalyse vormt hiervoor belangrijke input. De structuur van het activiteitenplan is gebaseerd op checklist Veilig Ondernemen. De belangrijkste elementen uit het activiteitenplan:

  • Checklist Keurmerk Veilig Ondernemen
  • Plan van aanpak
  • Concrete maatregelen en doelstellingen
  • Projectbeschrijving (Structuur van de samenwerking en Ontwikkelen strategie en visie)
  • Besluitvorming tot activiteitenplan
  • Standaardmodellen (convenant)

Natuurlijk kost invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen moeite, inspanning en tijd. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid zal het werken hieraan nooit ophouden. Soms zijn er individuele en/of collectieve investeringen nodig. Om een goed beeld van de kosten te krijgen, kunt u gebruik maken van het kostenprognosemodel.

KVO | Voordelen | Samenwerkingsverband | Veiligheidsanalyse/Nulmeting | Activiteitenplan | Communicatie | Certificaat