Terug naar Voordelen

Keurmerk Veilig Ondernemen

Parkmanagement zorgt ervoor dat de bedrijventerreinen De Mars en De Revelhorst zijn gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Hiervoor is een werkgroep KVO actief, waarin Parkmanagement samen met ondernemers, politie, brandweer, gemeente en beveiliger, zorgt dat voortdurend aan de criteria van KVO wordt voldaan.

Dit certificaat, Keurmerk Veilig Ondernemen, zorgt ervoor dat  ondernemers op de bedrijventerreinen een aanzienlijke korting op hun opstalverzekering kunnen realiseren.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een werkwijze die het mogelijk maakt gezamenlijk goede veiligheidsmaatregelen te treffen. Uitgangspunt is een duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere betrokken organisaties.

Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit. Op bedrijventerreinen gaat het voornamelijk om diefstal, brandstichting en vernieling. Individuele beveiliging is niet altijd toereikend. Daarom kiezen steeds meer ondernemers ervoor de handen ineen te slaan. Denk aan gedeelde zorg voor openbare verlichting, cameratoezicht, surveillance en brandveiligheid. Gezamenlijke beveiliging leidt tot een daling van de criminaliteit en een verhoging van het veiligheidsgevoel. Het rendement wordt nog hoger wanneer ook politie, gemeente en brandweer hun steentje bijdragen. Deze samenwerking vormt de basis van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). Doel: een veilig bedrijventerrein.

Lees meer over:

(bron: www.hetccv.nl)

Activiteitenplan

Doel van het keurmerk is om bedrijventerreinen en winkelgebieden als geheel veilig te maken. Het activiteitenplan beschrijft de organisatorische en fysieke maatregelen die hiervoor getroffen moeten worden. De uitkomst van de veiligheidsanalyse vormt hiervoor belangrijke input. De structuur van het activiteitenplan is gebaseerd op checklist Veilig Ondernemen. De belangrijkste elementen uit het activiteitenplan: Checklist Keurmerk …

Certificatie

Er zijn twee certificatie-instellingen: Kiwa Certificatie en Keuringen en DASS Certificatie. Wanneer het samenwerkingsverband en het activiteitenplan is vastgelegd volgens het handboek kan het certificaat worden aangevraagd. Op basis van een grondige en onafhankelijke toelatingsaudit beoordelen de certificatie-instellingen of de aanvraag voor een certificaat kan worden gehonoreerd. De procedure werkt als volgt: Indienen aanvraag; Indienen …

Communicatie

Invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen bestaat uit vier stappen: Opzet van het samenwerkingsverband Opstellen van een veiligheidanalyse Opstellen en uitvoeren activiteitenplan Certificatie Het proces kan bij elk van deze stappen worden aangevangen. Echter de onderlinge samenhang is zeer belangrijk. In het gehele traject is communicatie ongeveer 60 à 70 procent van het gehele proces. Er …

Samenwerkingsverband

Het Keurmerk Veilig Ondernemen gaat uit van een krachtig samenwerkingsverband. Dit betekent dat de partijen gemeenschappelijk resultaat gerichte doelstellingen formuleren waarop ze elkaar gaan afrekenen. Iedere partij voor zich formuleert haar inspanningsverplichting. Het is dus wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Een goed samenwerkingsverband is de basis voor succes. In een aantal politieregio’s zijn Regionale Platforms …

Veiligheidsanalyse/nulmeting

De veiligheidsanalyse kan gebruikt worden als basis voor het activiteitenplan. De analyse bestaat uit een korte beschrijving van het gebied. Wat is het voor een gebied, waar ligt het precies (voeg ter verduidelijking bijvoorbeeld een plattegrond toe), etc. Het grootste deel van de analyse bestaat uit een beschrijving van de huidige veiligheidssituatie in het gebied. …

Voordelen

Voordelen Uw voordelen van het Keurmerk Veilig Ondernemen: – Beproefde werkwijze – Maatwerk voor iedere locatie – Betere veiligheidsbeleving – Lagere servicekosten – Dervingsverlaging – Reductie verzekeringspremie – Sterker onderhandelingsinstrument – Veiliger werkomgeving – Minder schade KVO | Voordelen | Samenwerkingsverband | Veiligheidsanalyse/Nulmeting | Activiteitenplan | Communicatie | Certificaat