Uitnodiging: informatiebijeenkomst over het Ondernemersfonds op 27 oktober

Zutphen, 14 oktober 2014

Geachte ondernemer,

Zoals u weet bestaan er plannen om per 1 januari een Ondernemersfonds in Zutphen in te voeren. Hier krijgt u als ondernemer op de Zutphense bedrijventerreinen ook mee te maken. We nodigen u daarom van harte uit voor een informatiebijeenkomst op maandag 27 oktober om 17.00 uur. U bent voor deze bijeenkomst welkom in de commissiekamer van het Oude Stadhuis, ’s-Gravenhof 2.

In de aanloop naar de ontwikkeling van de plannen voor een Ondernemersfonds, is een enquête gehouden onder circa 200 bedrijven op de bedrijventerreinen De Mars, De Stoven, De Revelhorst en De Lage Weide. Bijna de helft van de respondenten reageerde en daarvan was ruim tweederde positief.

Met dit Ondernemersfonds kunnen we voorkomen dat teveel zaken nog langer terecht komen op de schouders van een beperkte groep ondernemers, die de (financiële) verantwoordelijkheid nemen voor bijvoorbeeld collectieve beveiliging, camerabewaking en/of parkmanagement. In navolging van verschillende steden in de nabije omgeving, wordt via de gemeente Zutphen een fonds gecreëerd dat gevoed wordt vanuit ondernemersbijdragen. De lasten worden op deze manier eerlijker verdeeld en het rendement is voor iedereen tastbaar en aanwezig.

Hoe dit in zijn werk gaat en welke gevolgen dit heeft, willen we graag op maandag 27 oktober uitleggen. Tevens heeft u daar de gelegenheid om vragen te stellen. Mis het dus niet!

Graag tot 27 oktober.