Organisatie

Parkmanagement Zutphen kent een vereniging Parkmanagement Zutphen en de Handel en Industriestichting Zutphen (HIZ). De vereniging is het platform voor inspraak van de leden. HIZ geeft invulling aan de operationele uitvoering van de parkmanagementactiviteiten. Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

  • Voorzitter Robbert Veenendaal (Almex)
  • Secretaris Peter Hendriks
  • Penningmeester Harrie van den Bijgaart (Qlip)

Parkmanager is Jos Addink (Addink Distributie).

Het bestuur wordt secretarieel ondersteund door Fiona de Heus (Zutphens Persbureau).

De financiering van de collectieve voorzieningen via Parkmanagement Zutphen vindt plaats vanuit een ondernemersfonds. Dit wordt gevuld met de opbrengsten van de OZB die door de gemeente Zutphen wordt geïnd bij de eigenaren en gebruikers van panden op de bedrijventerreinen De Mars, De Stoven, De Revelhorst en de Lage Weide.
De gelden vloeien volledig terug naar de ondernemers. De Handel & Industriestichting Zutphen (HIZ) zorgt voor een zorgvuldige en transparante besteding.

Met de ontvangen gelden wordt de collectieve beveiliging betaald, krijgt Parkmanagement Zutphen de vaste kosten vergoed en wordt een gedeelte besteed aan de promotie van Zutphen als vestigingsplaats voor ondernemers.

Wat is Parkmanagement Zutphen?

Parkmanagement Zutphen verzorgt meerdere projecten voor de ondernemers. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de collectieve beveiliging, KVO (keurmerk Veilig Ondernemen) en collectieve inkooptrajecten. Diverse van deze projecten kunnen u financieel voordeel opleveren.

Het parkmanagement is ondergebracht in een vereniging, waardoor u de mogelijkheid heeft tot inspraak tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Voor wie?

Alle bedrijven op de bedrijventerreinen in de gemeente Zutphen, die OZB betalen, kunnen van de voordelen van Parkmanagement Zutphen profiteren. Om op de hoogte te blijven van deze voordelen en de ontwikkelingen van de bedrijventerreinen, kunnen zij zich aanmelden voor de nieuwsbrieven.

Statuten

Meer weten? Mail naar info@parkmanagementzutphen.nl of bel met parkmanager Jos Addink, 06-53836389.

 

Parkmanagement

De kwaliteit van de bedrijventerreinen willen we graag op een hoger peil brengen én houden. Daarvoor krijgen we de steun van Bedrijvenkring Zutphen en gemeente Zutphen. Wij combineren de belangen van ondernemers en gemeente en stimuleren duurzame ontwikkelingen. Samenwerking tussen ondernemers en gemeente Zutphen is daarbij het sleutelwoord. Parkmanagement Zutphen is een initiatief van de …