26 juni: Innovatieontbijt

Ecovat sluit in het Innovatieontbijt op woensdag 26 juni het kwartaal over energieopslag af. Energieopslag zorgt ervoor dat we flexibel met onze energie om kunnen gaan. Ecovat biedt een totaaloplossing voor lokale levering van warmte en koude. Het Ecovat systeem slaat duurzaam opgewekte energie op tot wel 6 maanden.

Ecovaten zijn thermohydraulische energieopslagsystemen, gigantische ondergrondse thermoskannen met bijbehorende warmtecollectoren en warmteopwekkers, compleet met hydraulische transportleidingen en regelsoftware. In tijden van wind- en zonneoverschot wordt het water verwarmd; bij koude verwarm je je huis ermee. 

Het innovatieontbijt vindt plaats op woensdag 26 juni van 7.30 tot 09.00 uur bij het Cleantech Center in Zutphen. De kosten zijn 10 euro per persoon.

Het bericht 26 juni: Innovatieontbijt verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

3 juli: Smartcafé in Nunspeet

Op 3 juli, van 15.30 tot 18.00 uur, staat het volgende Smartcafé gepland. Dit keer zijn we te gast in Rookoven.com te Nunspeet. Dit keer is thema mensgerichte technologie. Je kunt er ook bij zijn. Meld je aan!

We horen het zo vaak: technologie gaat razendsnel en kost banen. Het eerste is waar, het tweede lang niet altijd. Bovendien blijft een belangrijke reden om te kiezen voor technologische innovatie onderbelicht: verhoging van de arbeidsproductiviteit.

Over een hogere arbeidsproductiviteit en technologie die banen schept en ons werk ondersteunt gaat het Smartcafé van 4 juni in Nunspeet. Aan tafel zitten onder meer: AWL TechniekTwinsense360 en Gibas Automation. Deze bedrijven worden geïnterviewd door innovatiemakelaar Marieke op de Weegh over de kansen van mensgerichte technologie.

Innovatie een must

De vergrijzing slaat toe en het aantal jongeren dat op de arbeidsmarkt verschijnt neemt af. Er zijn straks te weinig ‘handjes’. Daar komt bij dat in veel West-Europese landen de regels en rechten arbeid relatief duur maken. Als we desondanks concurrerend willen blijven op de wereldmarkt is verhoging van de arbeidsproductiviteit de enige oplossing en dat betekent automatiseren en robotiseren. Technologische innovatie is voor heel veel bedrijven dus een must, de maakindustrie voorop.

Nieuwe functies

Door de inzet van technologie worden functies niet alleen overbodig. Er komen ook nieuwe functies bij, maar technologie helpt evenzeer om het werk gemakkelijker te maken. Zo kan de inzet van augmented reality het inwerken van nieuwe mensen aan de productielijn aanzienlijk bekorten. Daarnaast zorgt de VR-bril er voor dat mensen werk kunnen uitvoeren, zonder daarvoor de vereiste competenties te hebben. Op die manier worden nieuwe arbeidskrachten ontsloten, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In gesprek

Over de zojuist genoemde kansen van mensgerichte technologische gaat Marieke op de Weegh met de vier bedrijven in gesprek. Daarnaast spreken we hierover veel uitvoeriger met de deelnemers in de zaal en enkele aanwezige experts. Dat kan ook goed, omdat er geen permanente filmopnamen meer worden gemaakt, zoals bij de eerdere Smartcafés wel het geval was. Na afloop kunnen de aanwezigen onder het genot van een drankje en een hapje met de experts verder praten.

Het bericht 3 juli: Smartcafé in Nunspeet verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

Gemeente maakt ontwerpbestemmmingsplan aansluiting Revelhorst IV op N314 bekend

Voor het “buitengebied Zuid & West aansluiting Revelhorst IV op N314” maakt de gemeente Zutphen het ontwerpbestemmingsplan bekend. Een goede ontsluiting is nodig voor een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein. Tot en met donderdag 4 juli ligt het ontwerpbestemmingsplan samen met de oplegnotitie vormvrije milieubeoordeling ontsluitingsweg Revelhorst IV ter inzage. Ga naar voor
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-121945.html meer informatie.

Het bericht Gemeente maakt ontwerpbestemmmingsplan aansluiting Revelhorst IV op N314 bekend verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

Slimme A50 – praat mee op 19 juni

De Cleantech Regio organiseert een werksessie Slimme A50. Steeds vaker hebben we op de A50 te maken met files. Storend voor het verkeer, economie en milieu. Dit is op 19 juni van 8.00 tot 10.30 uur bij Van der Valk in Apeldoorn. Klik op de button voor de uitnodiging:

Het bericht Slimme A50 – praat mee op 19 juni verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

Heb je je informatieplicht op orde?

Per 1 juli gaat de Informatieplicht Energiebesparing in. Als je meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas aan energie verbruikt, ben je verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar of minder terugverdienen. Je moet je daarvoor registreren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

We krijgen hier van alle kanten informatie over. Jij misschien ook. We kunnen ons voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet, daarom twee tips:

  1. Bezoek deze link die we van VNO-NCW kregen: https://wattjemoetweten.nl/
  2. Neem contact op met parkmanager Jos Addink. Via parkmanagement kun je namelijk een interessante korting krijgen op een handige tool om aan je informatieplicht te voldoen:

Het bericht Heb je je informatieplicht op orde? verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.