Verslag algemene vergadering

Het verslag van de algemene vergadering van 11 juni 2019 staat online. Daarin vind je ook de link naar de presentatie over cybercriminaliteit:

Bij het verslag hoort deze bijlage:

Uitkomst gezondheidsonderzoek Eefde-West

Volgens het GGD kankerclusteronderzoek is in Eefde het aantal mensen met kanker met een mogelijke relatie met omgevingsfactoren uit industrie niet hoger dan het landelijk gemiddelde. Wat opvalt in het onderzoek is een iets hoger cijfer voor borstkanker. Van borstkanker weten we dat er geen relatie is met omgevingsfactoren.

De GGD heeft de gezondheidskundige kant onderzocht. De GGD hield een interview met een melder uit het gebied en heeft een statistische analyse gedaan van de aantallen van verschillende kankersoorten in het postcodegebied 7211. Voor een vergelijking met het landelijke gemiddelde gebruikte de GGD gegevens uit de databank Nederlandse Kankerregistratie.

De uitstoot van vijf bedrijven op De Mars (gemeente Zutphen) is onderzocht

De risico’s zijn voor de mensen in Eefde-West verwaarloosbaar. Deskundigen hebben beoordeeld dat er vijf bedrijven stoffen uitstoten die een gezondheidskundig effect zouden kunnen hebben in Eefde-West. Op basis van de vergunningsgegevens is gebleken dat benzeen de enige relevante kankerverwekkende stof is die de bedrijven op dit moment uitstoten. Daarnaast is bij één bedrijf dichloormethaan gevonden. Dit is een verdachte kankerverwekkende stof. De blootstelling van benzeen én dichloormethaan is laag en blijft binnen de gezondheidskundige advieswaarden.

De grondwaterkwaliteit voldoet aan de norm

Omwonenden stelden tijdens een bijeenkomst op 5 februari vragen over de kwaliteit van het grondwater in relatie tot de voormalige stort aan de Mettrayweg. Onderzoeksbureau Tauw heeft daarop in juni 2019 een grondwateronderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat alleen barium in licht verhoogde concentraties voorkomt. Dat kan van nature voorkomen. De concentratie barium ligt onder de drinkwaternorm.

Vier bedrijven voldoen aan de vergunning en ook aan de gezondheidskundige advieswaarden

Wethouder De Jonge van de gemeente Zutphen heeft tijdens de bijeenkomst op 5 februari toegezegd dat we metingen zouden laten uitvoeren. De Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA) heeft de metingen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de uitstoot van de bedrijven voldoet aan de vergunning.

Uit verspreidingsberekeningen blijkt dat de stoffen voor het grootste deel op De Mars zelf terecht komen. De uitstoot van de bedrijven in Eefde-West voldoet aan de gezondheidskundige advieswaarden.

Eén bedrijf voldoet voor de stof dichloormethaan niet aan normen van het Activiteitenbesluit

Namens de provincie Gelderland heeft de omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN) daarom een brief aan dit bedrijf gestuurd. Het bedrijf moet het bedrijfsproces aanpassen zodat het wel aan de norm voldoet. De ODRN controleert of het bedrijf maatregelen neemt en zal handhaven als dat nodig is. Het overschrijden van deze norm heeft geen effect op de gezondheid in Eefde.

Hoe nu verder?

Uit het gezondheidsonderzoek blijkt dat er geen bovengemiddeld aantal gevallen van kanker is in Eefde. Ook blijkt dat de uitstoot van de bedrijven op De Mars en de kwaliteit van het grondwater een verwaarloosbaar risico vormen voor de gezondheid in Eefde-West, voor wat betreft het aantal gevallen van kanker. De uitkomst van het kankerclusteronderzoek geeft geen aanleiding voor verder onderzoek in Eefde-West.

De onderzoeksrapporten staan vanaf vrijdagmiddag 12 juli op de websites van de gemeenten Lochem en Zutphen

Vanwege de omvang (groot aantal MB’s) van de rapporten stuur ik ze niet mee met deze e-mail. U kunt ze downloaden op de websites van de gemeente Zutphen en Lochem, bij het kopje “nieuws”.

Het bericht Uitkomst gezondheidsonderzoek Eefde-West verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

Cleantech Regio zet files op de kaart

Hoe blijft de regio bereikbaar? De Cleantech Regio hoort graag goede ideeën en lanceert daarom komende week de campagne ‘A50 een plek om bij stil te staan’. Met een karakteristieke caravan worden op onder meer carpoolplekken en parkeerplaatsen meningen opgehaald over de fileproblematiek op de A50. Het doel is om het belang van de A50 als cruciale verbinding tussen stedelijke regio’s op de kaart te zetten.

De focus voor de campagne ligt op het noordelijke deel tussen Apeldoorn en Zwolle. Maar in principe loopt de A50 van Zwolle naar Eindhoven. Cleantech Regio is benieuwd naar ervaringen van weggebruikers. Ze zoekt naar vernieuwende ideeën en mogelijke oplossingen voor een blijvend toegankelijke verbinding.

Laat je stem horen en maak kans op een zweefvlucht
Naast de caravantour langs de snelweg wordt via Facebook een campagne gelanceerd om zo veel mogelijk reacties op te halen. Wil je zelf ook meepraten? Dat kan ook online via www.eenplekombijstiltestaan.nl. Onder alle ongezouten meningen wordt een zweefvlucht verloot.

Over Cleantech Regio
De Cleantech Regio is een ambitieuze netwerkorganisatie die streeft naar een energieneutrale regio in 2030. Mensen uit het bedrijfsleven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen werken samen aan een energieneutrale en circulaire economie en samenleving.

Het bericht Cleantech Regio zet files op de kaart verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

Let op: factuur in je brievenbus

Zoals we al aankondigden op de ALV (11 juni) kun je eerdaags de factuur voor de contributie verwachten. Deze zijn per post verstuurd. Check dus de brievenbus/je postbus. Wil je ervoor zorgen dat de factuur deze maand wordt betaald?

De contributie is 100 euro per jaar.

We doen ons uiterste best de ledenadministratie op orde te houden, maar we horen het niet altijd als contactpersonen worden vervangen of postbussen worden opgeheven. Heb je aan het eind van deze week nog steeds geen envelop ontvangen? Trek dan even aan de bel bij het secretariaat.

Het bericht Let op: factuur in je brievenbus verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

Let op: factuur in je brievenbus

Zoals we al aankondigden op de ALV (11 juni) kun je eerdaags de factuur voor de contributie verwachten. Deze zijn per post verstuurd. Check dus de brievenbus/je postbus. Wil je ervoor zorgen dat de factuur deze maand wordt betaald?

De contributie is 100 euro per jaar.

We doen ons uiterste best de ledenadministratie op orde te houden, maar we horen het niet altijd als contactpersonen worden vervangen of postbussen worden opgeheven. Heb je aan het eind van deze week nog steeds geen envelop ontvangen? Trek dan even aan de bel bij het secretariaat.

Het bericht Let op: factuur in je brievenbus verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.