Category: Ondernemersfonds

Wijziging tarieven reclamebelasting

De gemeenteraad heeft de wijziging van de tarieven van de reclamebelasting aangepast. Download hier het gemeenteblad met wijzigingsverordening: De tarieventabel behorende bij de Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017 wordt als volgt gewijzigd: Bij deze waarde is het tarief: tot € 150.000: € 250,00 tussen € 150.001 t/m € 300.000: € 500,00 tussen € 300.001 t/m …

Continue reading

Zutphen wil reclamebelasting voor kleine ondernemers industriegebied verlagen

Het college van B&W heeft het voornemen om de reclamebelasting voor kleine ondernemers van het industriegebied in Zutphen te verlagen en legt dit op 13 februari voor aan de gemeenteraad. Een van de speerpunten voor de stad is het stimuleren van een goed ondernemersklimaat. Uit gesprekken met ondernemers kwam naar voren dat deze kleine ondernemers …

Continue reading

Reclamebelasting op de bedrijventerreinen in Zutphen

Zutphen, 22 september 2016 Geachte ondernemers op de Zutphense bedrijventerreinen, geachte gemeenteraadsleden, Om de toekomst van een aantal collectieve voorzieningen op de bedrijventerreinen veilig te stellen, is in Zutphen begin 2015 een ondernemersfonds gerealiseerd. Omdat een aantal ondernemers hier recent via een manifest kanttekeningen bij heeft geplaatst, geven wij in deze brief graag een toelichting …

Continue reading

Aanslag reclamebelasting 2016 (1/2)

Geachte ondernemer, Om de toekomst van een aantal collectieve voorzieningen op de bedrijventerreinen veilig te stellen is begin 2015 een ondernemersfonds gerealiseerd. Dit fonds is tot stand gekomen door samenwerking van de toenmalige werkgeversverenigingen, de vereniging Parkmanagement Zutphen en de gemeente Zutphen. Voor dit fonds int de gemeente Zutphen reclamebelasting bij de gebruikers van panden …

Continue reading

Brief Ondernemerfonds

Aan alle gebruikers van panden op De Mars, De Stoven en De Revelhorst Zutphen, maart 2015 Geachte ondernemer, Eind januari heeft de gemeente Zutphen een groot deel van de aanslagen voor het ondernemersfonds verstuurd, voor een aantal bedrijven volgt deze aanslag nog. Er is veel inspanning verricht om iedereen hierover te informeren, via mail, post …

Continue reading