Brief Ondernemerfonds

Aan alle gebruikers van panden op De Mars, De Stoven en De Revelhorst

Zutphen, maart 2015

Geachte ondernemer,

Eind januari heeft de gemeente Zutphen een groot deel van de aanslagen voor het ondernemersfonds verstuurd, voor een aantal bedrijven volgt deze aanslag nog. Er is veel inspanning verricht om iedereen hierover te informeren, via mail, post en media. Toch heeft de aanslag een aantal reacties opgeroepen en de term ‘reclamebelasting’ op deze aanslag heeft mogelijk verwarring veroorzaakt. Vandaar dat wij u via deze brief nogmaals willen uitleggen wat het doel is van dit ondernemersfonds. Lees deze brief goed!

Waarom een ondernemersfonds?

Op verzoek van de werkgeversvereniging VWKZ, BOOR en Parkmanagement Zutphen heeft de gemeente Zutphen besloten om in samenwerking met de ondernemers een ondernemersfonds te realiseren. Hiermee kan namelijk de toekomst van een aantal collectieve voorzieningen op de bedrijventerreinen worden veilig gesteld.

Als gebruiker van een pand op de bedrijventerreinen De Mars, De Stoven en De Revelhorst ontvangt u hiervoor de aanslag reclamebelasting . Dit is een juridische term en deze reclamebelasting staat los van de reclamebelasting die de binnenstad betaalt.

De gelden van de reclamebelasting vloeien, na aftrek van de inningskosten, volledig terug naar de ondernemers. De Stichting Handel & Industrie Zutphen zal deze gelden, het zogeheten ondernemersfonds, beheren en zorgvuldig besteden.

Waar blijft dat geld?

Uit de ontvangen gelden wordt de collectieve beveiliging (waaronder toegangscontrole op de bedrijventerreinen) betaald, krijgt Parkmanagement Zutphen de vaste kosten vergoed en wordt een gedeelte besteed aan de promotie van Zutphen als vestigingsplaats voor ondernemers.

Wat is uw voordeel?

  1. U bent verzekerd van collectieve beveiliging en toegangscontrole op de bedrijventerreinen. Naast intelligent cameratoezicht worden surveillanten ingezet om de terreinen te bewaken. In geval van incidenten worden zij aangestuurd door de Regionale Toezicht Ruimte van I-Watch te Zwolle, op basis van de camerabeelden die daar binnenkomen. Was u al lid van de collectieve beveiliging? Deze aanslag reclamebelasting ontvangt u dus in plaats van de factuur voor de collectieve beveiliging!
  2. U bent lid van Parkmanagement Zutphen en kunt direct gebruik maken van de voordelen, zoals collectieve inkoop van energie, afvalverwerking, bewegwijzering en glasvezelgebruik.
  3. Als lid van Parkmanagement en deelnemer in de collectieve beveiliging kunt u een aanzienlijke korting op uw opstalverzekering realiseren.
  4. Via de Vereniging Parkmanagement kunt u meepraten over het te voeren beleid. Kortom: Uw stem telt!

Informatieavond
De voordelen van Parkmanagement kunnen behoorlijk oplopen. Op maandag 20 april houden we hierover een informatieavond bij het Pakhuis. Inloop vanaf 17.00 uur. De beveiliger zal u dan ook informeren over de collectieve beveiliging.

Om u een uitnodiging te kunnen sturen voor deze avond en om u verder te kunnen informeren over de collectieve voordelen, Parkmanagement en het Ondernemersfonds, hebben we uw e-mailadres nodig. Schrijf u daarom in voor de nieuwsbrief op www.parkmanagementzutphen.nl.

Bezwaar?
Bent u het niet eens met deze aanslag, dan kunt u bezwaar indienen bij de gemeente. Dit kan tot zes weken na dagtekening. Hoe u bezwaar kunt aantekenen leest u op de aanslag.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met parkmanager Jos Addink, tel. 06-53836389, e-mail: info@parkmanagementzutphen.nl.

Met vriendelijke groet,

De besturen van de Stichting Handel & Industrie Zutphen en Parkmanagement Zutphen