Aanslag reclamebelasting 2016 (1/2)

Geachte ondernemer,

Om de toekomst van een aantal collectieve voorzieningen op de bedrijventerreinen veilig te stellen is begin 2015 een ondernemersfonds gerealiseerd. Dit fonds is tot stand gekomen door samenwerking van de toenmalige werkgeversverenigingen, de vereniging Parkmanagement Zutphen en de gemeente Zutphen.

Voor dit fonds int de gemeente Zutphen reclamebelasting bij de gebruikers van panden op de bedrijventerreinen De Mars, De Stoven en De Revelhorst. Deze gelden vloeien, na aftrek van de inningskosten, volledig terug naar de ondernemers. De Stichting Handel & Industrie Zutphen zorgt voor een zorgvuldige besteding.

Waar blijft dat geld?

Uit de ontvangen gelden wordt de collectieve beveiliging betaald, krijgt Parkmanagement Zutphen de vaste kosten vergoed en wordt een gedeelte besteed aan de promotie van Zutphen als vestigingsplaats voor ondernemers.

Wat is uw voordeel?

  1. U bent verzekerd van collectieve beveiliging op de bedrijventerreinen. Naast intelligent cameratoezicht worden surveillanten ingezet om de terreinen te bewaken. In geval van incidenten worden zij aangestuurd door de Regionale Toezicht Ruimte van I-Watch te Zwolle, op basis van de camerabeelden die daar binnenkomen. Voor aanvullende beveiligingsdiensten op uw eigen terrein kunt u zelf afspraken maken met de beveiliger.
  2. U bent lid van Parkmanagement Zutphen en kunt direct gebruik maken van de voordelen, zoals collectieve inkoop van energie, afvalverwerking, bewegwijzering en glasvezelgebruik.
  3. Als lid van Parkmanagement en deelnemer in de collectieve beveiliging kunt u een aanzienlijke korting op uw opstalverzekering realiseren.
  4. Via de Vereniging Parkmanagement kunt u meepraten over het te voeren beleid. Kortom: uw stem telt!

Tarieven 2016

We hebben moeten constateren dat de opbrengsten uit de reclamebelasting over het eerste jaar zijn achtergebleven bij de begroting. Wij waarderen dat voor 2015 dit tekort door de gemeente Zutphen is aangevuld.
Voor 2016 is een aantal bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Om de begroting sluitend te krijgen zijn tariefaanpassingen voor de reclamebelasting echter onontkoombaar. De gemeente Zutphen heeft deze voorgenomen tariefaanpassingen in december 2015 in de Verordening Reclamebelasting 2016 vastgelegd. In goed overleg met de gemeente zijn deze tariefaanpassingen recentelijk nog naar beneden bijgesteld. De definitieve tarieven voor 2016 zijn vermeld in onderstaand overzicht:

WOZ-categorie Tarief 2015 Tarief 2016
tot 500.000

500.001 – 1.000.000

1.000.001 – 1.250.000

1.250.001 – meer

€  900

€ 1.300

€ 1.800

€ 1.800

€  875

€ 1.350

€ 2.000

€ 2.675

Bij deze tariefaanpassingen is rekening gehouden met geuite bezwaren op de vastgestelde heffingsbedragen in 2015, met name door ondernemers met panden in de laagste WOZ-categorie. Voor hen was in 2015 sprake van een kostentoename ten opzichte van hun deelname in collectieve beveiliging en parkmanagement in het verleden. Voor bedrijven in de hogere WOZ-categorieën lag dat anders. Op grond van eenzelfde toetsing aan het verleden is er daarom voor gekozen om de tarieven in de hogere WOZ-categorieën te laten stijgen, verhoudingsgewijs sterker naarmate de WOZ-waarde hoger is.

Wij willen zo de continuïteit van een aantal belangrijke voorzieningen op de Zutphense bedrijventerreinen veiligstellen en we rekenen op uw begrip in deze.

Heeft u nu al vragen? Neem dan contact op met parkmanager Jos Addink, tel. 06-53836389, e-mail: info@parkmanagementzutphen.nl.

Met vriendelijke groet,

De besturen van
Parkmanagement Zutphen
Stichting Handel & Industrie Zutphen