Aanslag reclamebelasting 2016 (2/2)

Aanvullend bij de informatie over de aanslag reclamebelasting 2016:

Ondernemers mogen in termijnen de reclamebelasting betalen maar moeten dan wel een automatische incasso afgeven bij Tribuut. Dit dienen zij zelf te verzorgen. De belasting 2016 wordt dan afgeschreven over de komende 4 maanden. Namelijk eind september tot en met eind december.

Voor diegene die heel snel zijn wellicht ook nog eind augustus. Indien geen automatische incasso wordt aangevraagd moet het bedrag in 1 maal betaald worden.

Naar verwachting zal in 2017 de aanslag veel eerder in het jaar worden opgelegd en zullen de termijnen dan ook meer in aantal zijn. Door het wijzigen van de verordening in 2016 is de aanslag later opgelegd en is het aantal betaaltermijnen daardoor ook lager dan te doen gebruikelijk maar er is dus wel de mogelijkheid tot gespreide betaling.