De gemeente Zutphen houdt op 16 september een informatieavond over de plannen en de vergunningsprocedure voor Biomassacentrale Zutphen BV. Aanvang 20.00 uur (open vanaf 19.45 uur). Locatie: commissiekamer in het oude stadhuis (ingang Lange Hofstraat).

Uit het bericht van de gemeente: De gemeente is benaderd door Biomassacentrale Zutphen BV voor het bouwen van een biomassacentrale op Fort de Pol. De gesprekken hebben geleid tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

De te bouwen centrale zet biomassa (houtachtige stromen) om in groen gas en levert dit gas aan het lokale aardgasnet. Dit moet een productie van circa 8.000.000 m3 groen gas per jaar opleveren, vergelijkbaar met het verbruik van circa 1/3 van alle huishoudens in Zutphen. Biomassacentrale Zutphen BV wil een biomassacentrale bouwen op Fort de Pol. De centrale is ongeveer 40 meter lang, 30 meter breed en een deel van het gebouw is 30 meter hoog.

Om een energieneutrale gemeente te kunnen worden, zet Zutphen onder andere in op zonnepanelen, windenergie, energie uit biomassa en energiebesparing. Energieneutraal is onze ambitie voor de toekomst. Dit betekent: in Zutphen zo min mogelijk energie verbruiken en de energie die dan nog nodig is duurzaam opwekken en zoveel mogelijk binnen de gemeentegrenzen. De haalbaarheid van de biomassacentrale hangt af van het wel of niet verkrijgen van de rijksregeling ‘Stimulering Duurzame Energie’. Om in aanmerking te komen voor deze regeling is onder meer een verleende vergunning nodig.

Fort de Pol is 2 jaar geleden herschikt tot 3 plateaus op verschillende hoogten met als doel om ze uit te geven als bedrijventerrein. Tot dusver zijn nog geen concrete initiatieven van bedrijven geweest om zich daar te vestigen. Vestiging van de biomassacentrale draagt bij aan de wens van het college voor een duurzame, toekomstbestendige en innovatieve economie en brengt extra werkgelegenheid.